Verottomat matkakustannusten korvaukset vuonna 2018

22.08.2018  1 347 

Kilometrikorvaukset v.2018
42 senttiä kilometriltä,
Jos kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä kolmella sentillä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Kotimaan päiväraha v. 2018
Yli 6 tuntia
(osapäiväraha) – 19 e
Yli 10 tuntia
(kokopäiväraha) – 42 e