Onnimax / Työantajamaksut palkoista v.2018
logo QR-code

Työantajamaksut palkoista v.2018


Työnantajan sairausvakuutus maksu 0,86 %

Työeläkevakuutusmaksut
TyEL – 25,3 %
Työntekijän eläkemaksu (sisältyy edellä mainittuun maksuprosenttiin)
17-52 ja 63-67 -vuotiaiden maksu 6,35%
53-62-vuotiaiden maksu7,85 %
TyEL-ansion raja 58,27 €/kk

Työttömyysvakuutusmaksut – 2,55 % (työntekijä - 1,9 %, työantaja – 0,65 %)

Tapaturmavakuutusmaksu 0,1 % - 7 % välillä

Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin n 0,07 %
22.08.2018